Про академію

   Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – це сучасний провідний вищий військовий навчальний заклад, єдиний на теренах України, який здійснює підготовку персоналу для прикордонного відомства – офіцерів нової формації, справжніх патріотів Батьківщини, з високим рівнем професійної компетенції.

   Свій життєпис прикордонний виш розпочинає з 14 грудня 1992 року, коли відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  № 700 було засновано Інститут Прикордонних військ України.

   У червні 1993 року відбувся перший випуск офіцерів-прикордонників.

   12 квітня 1995 року на базі Інституту Прикордонних військ України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 268 створено Академію Прикордонних військ України .

   4 серпня цього ж  року Постановою Кабінету Міністрів України № 602 Академії присвоєно ім’я Богдана Хмельницького.

   30 квітня 1999 року академії відповідно до Указу Президента України № 458/99 надано статус Національної.

   У вересні 1999 року академію прийнято колективним членом Міжнародної кадрової академії Європейської мережі національних інформаційних центрів з академічного визнання та мобільності Ради Європи.

   6 лютого 2002 року академії було вручено Бойовий Прапор частини.

   У серпні 2003 року назва навчального закладу була змінена на Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

   Не зважаючи на невеликий в історичному вимірі термін існування, академією підготовлено та направлено в органи охорони державного кордону більше 11 тисяч висококваліфікованих офіцерів-прикордонників.

 Професіоналізм – запорука ефективної охорони державного кордону

Гнучкість системи підготовки особового складу академії дозволяє вживати заходів професійного спрямування, спираючись не тільки на власний, а й на світовий досвід підготовки особового складу.

Головними завданнями підготовки персоналу академії:

  • формування професійної підготовки для успішного виконання завдань за призначенням усіх категорій академії, професійної майстерності персоналу, яка містить нарощування практичного складника у системі підготовки особового складу бойового застосування прикордонних підрозділів та загроз прикордонній безпеці;

  • удосконалення професійної підготовки науково-педагогічного складу шляхом поглиблення і розширення його професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності;

  • трансформація міжнародного досвіду країн ЄС та НАТО в систему підготовки персоналу, який забезпечить психологічну, моральну та бойову готовність особового складу до виконання завдань оперативно-службової діяльності;

  • забезпечення ефективного функціонування системи оцінки та моніторингу результатів становлення на посадах випускників (зворотного зв’язку) у ланці «органи охорони кордону – академія» з метою забезпечення підвищення рівня та удосконалення базової підготовки курсантів;

  • нарощування функціонування та подальше вдосконалення системи курсів підвищення кваліфікації різних категорій військовослужбовців за дистанційною формою навчання, системи підготовки вузькопрофільних спеціалістів на базі Інституту підвищення кваліфікації персоналу.

   З урахуванням сучасних реалій змінено концепцію професійної практичної підготовки персоналу. Практична підготовка науково-педагогічного складу, слухачів і курсантів проводиться безпосередньо в органах охорони державного кордону для набуття умінь і навичок на різноманітних посадах в умовах значних психічних  навантажень у режимі реального часу.

   Формування охоронця нової формації

   Робота з персоналом в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького є невід’ємною частиною освітнього процесу й охоплює організаційні, правові, морально-психологічні, педагогічні, інформаційні, культурно-просвітницькі та соціальні заходи, які проводяться з метою формування у курсантів (слухачів) та студентів морально-психологічних якостей, необхідних для виконання завдань по охороні та обороні державного кордону.

   Одним із основних завдань роботи з персоналом в академії  визначено формування прикордонника нової формації – патріота своєї Батьківщини, справжнього громадянина, якому властива висока національна свідомість.

Змістом роботи з персоналом академії є:

  • виховання сучасної гармонійно розвинутої особистості майбутнього офіцера-прикордонника нової генерації із належним рівнем антикорупційної мотивації, формування психологічної стійкості, ефективної поведінки в умовах ведення бойових дій;

  • попередження, подолання конфліктів у військових підрозділах та розвиток здібностей самоконтролю і саморегуляції, соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців та членів їх сімей, які зазнали психічних травм унаслідок бойових зіткнень;

  • формування у персоналу патріотичних якостей, свідомого розуміння та сприйняття корпоративних принципів і норм, високої культури та дисципліни служби, особистої поведінки в умовах виконання службових обов’язків та у позаслужбовий час.

   З метою популяризації Державної прикордонної служби України та підвищення авторитету академії налагоджено зв’язок з обласними та міськими органами влади, силовими структурами, вищими навчальними закладами області та України, громадськими організаціями, українським козацтвом, товариством української мови “Просвіта”.

   Суттєво змінились підходи до морально-психологічного забезпечення службової діяльності всіх категорій  військовослужбовців,  розроблена й активно використовується система моніторингу організації, супроводу та контролю за здійсненням освітнього процесу в академії із урахуванням викликів та пріоритетів сьогодення.

   Покращено систему соціологічних та психологічних досліджень. Активізовано психологічну службу: психологи академії надають індивідуальні психологічні консультації військовослужбовцям  і працівникам  вишу, у тому числі членам родин, у рамках підвищення професійно-психологічної готовності персоналу до виконання службових завдань в умовах значних психологічних навантажень.

   Розгорнуто систему дієвої підтримки учасників АТО та членів їх сімей.

   Значну увагу в Національній академії приділено формуванню гармонійно розвинутої особистості. З метою збереження та примноження художнього військово-патріотичного спадку, виявлення та підтримання талановитих виконавців регулярно проводяться огляди-конкурси художньої самодіяльності колективів структурних підрозділів, плідно працюють творчі колективи академії. Започатковано проведення тематичних флешмобів.

   У заходах роботи з персоналом беруть активну участь також представники ветеранської організації, ради АТО, органів місцевого самоврядування, Національної поліції, військової прокуратури, громадських організацій і духовенства.

   Прикордонники – захисники українського народу

   Лави захисників Батьківщини поповнюються курсантами – майбутніми офіцерами-прикордонниками, які зі словами Військової присяги, урочистої та хвилюючої миті в житті кожного військовослужбовця, стають повноправними захисниками свого народу.

   За незалежність нашої Батьківщини боролося багато поколінь українських патріотів. Це випробування випало на долю офіцерів-випускників академії, більшість з яких – учасники антитерористичної операції. На жаль, 16 випускників академії віддали найцінніше – своє життя, захищаючи Україну. Це – генерал-майори Ігор Момот та Олександр Радієвський, полковники Євген Пікус, Павло Сніцар і Дмитро Каплунов, підполковники Олександр Каплінський, Геннадій  Хитрик, Леонід Шірпал, Віталій Вінніченко та Ігор Петрів, майори Анатолій Петренко, Микола Зайцев, Андрій Жук і Сергій Сиротенко, капітани Олександр Дзюбелюк й Олександр Максименко, а також прапорщик Дияк.

   Командування та персонал академії постійно підтримує та надає допомогу родинам загиблих прикордонників.