Бакалавр

035 Філологія

"Германські мови та літератури", (переклад включно) перша-англійська

1.Українська мова та література

2.Іноземна мова (англ.,нім.,фр.,іспанська)

3.Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

081 Право

1.Українська мова або Українська мова та література

2.Історія України

3. Математика або іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

Дійсні сертифікати ЗНО за 2021, 2020, 2019 та 2018 роки

Мінімальна кількість балів у сертифікаті ЗНО для допуску у участі у конкурсі - 100

Мінімальний конкурсний бал на спеціальність 081 Право повинен складати не менше - 140

Етапи вступної кампанії та документи
1 лютого - 5 березня
Реєстрація осіб для участі у ЗНО (керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 01.03.2021)
До 30 квітня
Завантаження зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестування
З 1 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
З 14 липня до 23 липня до 18:00
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО
З 14 липня до 16 липня до 18:00
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів
З 14 липня до 23 липня
Термін проведення академією сесії іспитів
Не раніше 10 серпня
Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування
Не раніше 15 серпня
Виконання умов зарахування
Не раніше 20 серпня
Термін зарахування вступників

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки України та Правил прийому в академії здійснюється набір на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня "бакалавр" за схемою підготовки "студент". Обсяг прийому визначається академією у межах ліцензованого обсягу з урахуванням державного замовлення.

Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти

        Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету на основі повної загальної освіти є: зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2 на місця державного замовлення.

      Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, які у 2021 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певних навчальних предметів через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно;
 • громадяни України, які здобули повну загальну освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року. Такі громадяни беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результати зовнішнього незалежного оцінювання.

      Беруть участь у конкурсному відборі у межах квоти-1 на місця державного замовлення діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

       В умовах особливого періоду брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону" також мають право:

 • громадяни України, звільнені зі строкової служби, протягом року після звільнення;
 • студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вступити на навчання та надалі проходити службу за контрактом на посадах офіцерського складу;
 • вступники з-поміж випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу;
 • військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.
 • За результатами вступних іспитів з конкурсних предметів брати участь у конкурсі в межах установлених квот прийому мають право (за їхнім вибором) військовослужбовці військової служби за контрактом.

     Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 "Право" беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в академії(замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу для здобуття ступеня магістра за усіма спеціальностями (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів;
 • особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиному фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливим освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 01 квітня 2021 року;
 • військовослужбовці-контрактники при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25"Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону".

Під час виконання вимог до зарахування вступник пред`являє особисто оригінали документів та їх копії:

Вартість навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня вищої освіти БАКАЛАВР

035 Філологія

Кількість навчальних семестрів 8

Сума за один навчальний семестр 8750 грн

Сума за один навчальний рік 17 500 грн

Сума за весь термін навчання 70 000 грн

081 Право

Кількість навчальних семестрів 8

Сума за один навчальний семестр 9000 грн

Сума за один навчальний рік 18 000 грн

Сума за весь термін навчання 72 000 грн

Магістр

Відповідно до ліцензії Міністерства і науки України та Правил прийому в академії здійснюється набір на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня “магістр” за схемою підготовки “студент”. Обсяг прийому визначається академією у межах ліцензованого обсягу з урахуванням державного замовлення.

Вступ за спеціальністю 035 Філологія

Від 11 травня до 03 червня до 18:00
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
З 11 по 29 травня
Складання додаткових фахових вступних випробувань, для вступників які вступають на основі ступені вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня - спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
З 22 по 25 червня
Прийом заяв і документів, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів
30 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (вступні іспити у випадках визначених цими Правилами)
з 01 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів
В строки встановлені Українськім центром оцінювання якості освіти
Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (вступні іспити у випадках визначених цими Правилами)
з 15 липня до 23 липня 18:00
Прийом заяв і документів, для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту
з 19 по 30 липня (за окремим графіком)
Фахове вступне випробування (додаткові фахові вступні випробування) для вступників які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали Єдиний вступний іспит
до 15 серпня
Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування
не пізніше 20 серпня
Виконання вимог до зарахування
не пізніше 25 серпня
Терміни зарахування вступників
з 15 вересня до 30 листопада (за окремим планом)
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Вступ за спеціальністю 081 Право

З 11 травня по 03 червня 18:00
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
з 22 по 25 червня
Прийом заяв і документів, для осіб, які вступають на основі результатів вступних іспитів
30 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови(вступні іспити у випадках визначених цими Правилами)
з 01 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів
В строки встановлені Українським центром оцінювання якості освіти
Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (вступні іспити у випадках визначених цими Правилами)
02 липня
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування
В строки встановлені Українським центром оцінювання якості освіти
Додаткова сесія єдиного фахового вступного випробування
з 15 по 23 липня 18:00
Прийом заяв і документів, для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування
до 15 серпня
Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування
не пізніше 20 серпня
Виконання вимог до зарахування
не пізніше 25 серпня
Терміни зарахування вступників
з 15 вересня по 30 листопада (за окремим планом)
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

081 Право

Кількість навчальних семестрів 3

Сума за один навчальний семестр 11 000 грн

Сума за один навчальний рік 22 000 грн

Сума за весь термін навчання 33 000 грн

Дійсні результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей за 2020 та 2021 роки.

Порядок реєстрації для складання ЄФВВ та/або ЄВІ для здобуття ступеня освіти магістра

   У 2021 році реєстрація для складання єдиного фахового випробування (далі - ЄФВВ) єдиного вступного іспиту (далі - ЄВІ) триватиме з 9:00 11 травня до 18:00 03 червня 2021 року.

   Проведення основної сесії ЄВІ/ЄФВВ: ЄВІ - 30 червня, ЄФВВ - 2 липня

   Реєстрацію здійснює приймальна комісія академії. Учасник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.

   Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати офіційну електронну адресу. Приймальної комісії (vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua скановані копії (фотокопії):

 • заповненої ЗАЯВИ-АНКЕТИ з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документ, що посвідчує особу;
 • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу(для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • документ про здобутий ступінь вищої світи (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • фотокартка для документів  (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

   Увага! У темі листа обов'язково зазначте прізвище, ім'я, по батькові, а в тексті листа - прізвище, ім'я, по батькові та номер облікової картки платника податків(за наявності).

   Перш ніж надіслати лист, обов'язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

    У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

   Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв'язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

   Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку "Кабінет вступника", доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

   Звертаємо увагу: вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах країни (крім Донецька і Луганська). У Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти у Слов'янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуку, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.

 

Графік роботи та контакти приймальної комісії

Протягом року

Робочі дні

09:00-17:00

Субота

Вихідний

Неділя

Вихідний

В період - з дня початку реєстрації електронних кабінетів вступників до дня видання наказу про зарахування

Робочі дні

08:30-17:30

Субота

09:00-15:00

Неділя

09:00-12:00

Контакти приймальної комісії:

(097) 251-51-14 – телефон (Viber, WhatsApp, Telegram);

Поштова скринька vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua