Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького заснована на державній формі власності і є вищим військовим навчальним закладом Державної прикордонної служби України.

   Національна академія надає можливість громадянам України здобувати вищу освіту за чотирма освітніми рівнями  із присудженням відповідного ступеня вищої освіти у відповідності до чинного законодавства на підставі ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, що забезпечує видачу випускникам Національної академії документів про вищу освіту державного зразка та сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей (освітньо-професійних\освітньо-наукових програм).

   Освітня діяльність в академії реалізовується у вигляді освітнього процесу, який включає навчальну, наукову роботу та роботу з персоналом.

   Освітній процес в академії забезпечує можливість здобуття слухачами (курсантами, студентами) знань, умінь і навичок у військовій, гуманітарній, соціальній, науково-природничій, технічній сферах, необхідних для професійної діяльності, та їх інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку.

   Підготовка фахівців в академії здійснюється за очною (денною) та заочною  формами здобуття вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій та елементів змішаного навчання.

   В академії здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітніми рівнями в межах ліцензованого обсягу та післядипломна освіта фахівців підрозділів і органів охорони державного кордону та науково-педагогічного складу. Також в установленому законодавством порядку здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) та науковим рівнями із присудженням ступенів доктора філософії та доктора наук.

   Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького єдиний в Україні заклад вищої освіти, який з лютого 2019 року співпрацює з агенцією FRONTEX та офіційно приєднаний до мережі партнерських академій цієї агенції. Це надало змогу розширити можливості Національної академії та її потенціал, а також забезпечити співпрацю з навчальними закладами Європейського Союзу тощо.

Відповідно до отриманих ліцензій Національна академія проводить підготовку офіцерських кадрів для органів охорони державного кордону і цивільних фахівців із вищою освітою за спеціальностями:

На факультеті підготовки керівних кадрів:

 • 252 «Безпека державного кордону» (оперативно-тактичний рівень)

 • 253 «Військове управління (за видами збройних сил)» (оперативно-тактичний рівень)

 • 256 «Національна безпека (сфера прикордонної діяльності)» (оперативно-стратегічний рівень оперативно-тактичний рівень)

 • 262 «Правоохоронна діяльність» (оперативно-тактичний рівень)

 • 274 «Автомобільний транспорт» (оперативно-тактичний рівень)

На факультеті охорони та захисту державного кордону:

 • 252 «Безпека державного кордону» (тактичний рівень)

На факультеті правоохоронної діяльності:

 • 081 «Право» (тактичний рівень)

 • 262 «Правоохоронна діяльність» (тактичний рівень)

За кошти фізичних та юридичних осіб

 • 081 «Право» перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

На факультеті забезпечення оперативно-службової діяльності:

 • 035 «Філологія» (тактичний рівень)

 • 053 «Психологія» (тактичний рівень)

 • 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (тактичний рівень)

 • 274 «Автомобільний транспорт» (тактичний, оперативно-тактичний рівні)

За кошти фізичних та юридичних осіб

 • 035 «Філологія» перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

Національна академія здійснює підготовку студентів за програмою офіцерів запасу.