Здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії (адʼюнктам та здобувачам поза адʼюнктурою)

Нормативно-правові документи з питань підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
Перелік освітньо-наукових програм