Спеціалізовані вчені ради

   В академії успішно функціонує чотири спеціалізовані вчені ради з п’яти спеціальностей у галузях: військові, технічні, педагогічні науки, державне управління та право. Цим радам дозволено приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня – доктора (кандидата) військових, технічних, педагогічних наук, доктора (кандидата) наук з державного управління та права.

   Спеціалізована вчена рада академії СРД 70.705.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 21.02.02 «Охорона державного кордону» (військові, технічні науки). 

Повний склад спеціалізованої вченої ради:

 • Голова спеціалізованої вченої ради – доктор військових наук, професор ОЛЕКСІЄНКО Борис Миколайович.
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, доцент ЛИСИЙ Микола Іванович.
 • Учений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат технічних наук ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Андрій Борисович.

Члени спеціалізованої вченої ради:

 • Доктор технічних наук, професор АНДРОЩУК Олександр Степанович.
 • Доктор технічних наук БАБІЙ Юлія Олександрівна.
 • Доктор технічних наук, професор БОРОВИК Олег Васильович.
 • Доктор військових наук, старший науковий співробітник ДЄНЄЖКІН Микола Миколайович.
 • Доктор військових наук, доцент ІВАШКОВ Юрій Борисович.
 • Доктор військових наук, професор КИРИЛЕНКО Володимир Анатолійович
 • Доктор технічних наук, професор КАТЕРИНЧУК Іван Степанович.
 • Доктор військових наук, професор МАЗУР Валентин Юрійович.
 • Доктор військових наук, доцент МИСИК Анатолій Борисович.
 • Доктор технічних наук, доцент РАЧОК Роман Васильович.
 • Доктор військових наук, старший науковий співробітник СЕМЕНЕНКО Олег Михайлович.
 • Доктор технічних наук ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ Максим Валентинович.

   Спеціалізована вчена рада академії Д 70.705.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Повний склад спеціалізованої вченої ради:

 • Голова спеціалізованої вченої радидоктор педагогічних наук, професор ДІДЕНКО Олександр Васильович.
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор педагогічних наук, професор ТОРІЧНИЙ Олександр Володимирович.
 • Учений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат педагогічних наук, доцент ДЕМ’ЯНЮК Юрій Анатолійович.

Члени спеціалізованої вченої ради:

 • Доктор педагогічних наук, професор БІДЮК Наталя Михайлівна.
 • Доктор педагогічних наук БІЛЯВЕЦЬ Сергій Якович.
 • Доктор педагогічних наук, професор БЛОЩИНСЬКИЙ Ігор Григорович.
 • Доктор педагогічних наук, професор ГАЛІМОВ Анатолій Володимирович.
 • Доктор педагогічних наук, професор БОРОВИК Людмила Володимирівна.
 • Доктор історичних наук, професор КАБАЧИНСЬКИЙ Микола Ілліч.
 • Доктор педагогічних наук, професор ЛИТВИН Андрій Віленович.
 • Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник ПОТАПЧУК Наталія Дмитрівна.
 • Доктор педагогічних наук, професор МІРОШНИЧЕНКО Валентина Іванівна.
 • Доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник РУДЕНКО Лариса Анатоліївна.
 • Доктор педагогічних наук, професор СТАВИЦЬКИЙ Олег Миколайович.
 • Доктор педагогічних наук, професор ТОГОЧИНСЬКИЙ Олексій Михайлович.

   Спеціалізована вчена рада академії СРД 70.705.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку» (юридичні науки, державне управління).

Повний склад спеціалізованої вченої ради:

 • Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор Орловська Наталя Анатоліївна.
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор наук з державного управління МАГАСЬ Геннадій Анатолійович.
 • Учений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат наук з державного управління ЛИСАК Павло Петрович.

Члени спеціалізованої вченої ради:

 • Доктор юридичних наук, доцент БАБЕНКО Андрій Миколайович.
 • Доктор юридичних наук, доцент ГЕРЦ Алла Анатоліївна.
 • Доктор наук з державного управління, професор ДОВГАНЬ Валерій Іванович.
 • Доктор юридичних наук, доцент Зьолка Валентин Леонідович.
 • Доктор військових наук, професор КУПРІЄНКО Дмитро Анатолійович.
 • Доктор історичних наук, професор КАБАЧИНСЬКИЙ Микола Ілліч.
 • Доктор наук з державного управління, професор Липовська Наталія Анатоліївна.
 • Доктор юридичних наук, доцент Ляшук Роман Миколайович.
 • Доктор юридичних наук, доцент ФІЛІППОВ Станіслав Олександрович.
 • Доктор наук з державного управління, професор СІЦІНСЬКИЙ Анатолій Станіславович.
 • Доктор наук з державного управління, професор СЕМЕНЧЕНКО Андрій Іванович.
 • Доктор юридичних наук, професор ХАЛИМОН Сергій Іванович.

   Спеціалізована вчена рада СРД 70.705.705 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 20.02.14 «Озброєння і військова техніка».

Повний склад спеціалізованої вченої ради:

 • Голова спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, професор БОРОВИК Олег Васильович.
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, професор СІВАК Вадим Анатолійович.
 • Учений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат технічних наук, доцент ПРОКОПЕНКО Євген Володимирович.

Члени спеціалізованої вченої ради:

 • Доктор технічних наук, професор АНДРОЩУК Олександр Степанович.
 • Доктор технічних наук БАБІЙ Юлія Олександрівна.
 • Доктор технічних наук, професор ВОРОБЙОВ Олег Михайлович.
 • Доктор технічних наук, старший науковий співробітник ЗАЛЕВСЬКИЙ Геннадій Станіславович.
 • Доктор технічних наук, професор КАТЕРИНЧУК Іван Степанович.
 • Доктор технічних наук, доцент КОЦЮРУБА Володимир Іванович.
 • Доктор технічних наук, старший науковий співробітник МАВРЕНКОВ Олексій Єфремович.
 • Доктор військових наук, доцент МИСИК Анатолій Борисович.
 • Доктор технічних наук, доцент ЛИСИЙ Микола Іванович.
 • Доктор технічних наук, доцент ОСТАШЕВСЬКИЙ Сергій Анатолійович.
 • Доктор технічних наук, доцент РАЧОК Роман Васильович.
 • Доктор технічних наук, професор СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ Михайло Анатолійович.