Раціоналізаторська і винахідницька робота

   Раціоналізаторську і винахідницьку роботу у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького організовано відповідно до вимог Положення про винахідницьку і раціоналізаторську роботу в Національній академії, вона здійснюється на факультетах, кафедрах, у відділах і службах силами науково-педагогічних працівників, слухачів, курсантів і студентів.

   У 2020 році було подано 28 пропозицій, які було визнано комісією з раціоналізаторської та винахідницької роботи Національної академії як раціоналізаторські. У роботі над раціоналізаторськими пропозиціями працювало 64 винахідники і раціоналізатори Національної академії. Ці роботи відрізняються новизною, в основному спрямовані на вирішення завдань щодо створення нової та вдосконалення існуючої навчальної і матеріально-технічної бази академії. Раціоналізаторські пропозиції вже використовуються в освітньому процесі кафедр, а також у підрозділах охорони державного кордону, переважна кількість їх стосується військової складової.

   За результатами конкурсу на кращу раціоналізаторську пропозицію в 2020 році комісією з винахідницької та раціоналізаторської роботи було присуджено:

  • Перше місце – раціоналізаторській пропозиції за темою «Інформаційна система «Електронний формуляр». Авторський колектив: солдат Юрій ОСТРОВСЬКИЙ (курсант 444 НГ), полковник Дмитро МУЛ, підполковник Роман ГОРОДИСЬКИЙ, капітан Руслан ДАНИЛІВ, працівник Олександр БАСАРАБ (кафедра телекомунікаційних та інформаційних систем);

  • Друге місце – раціоналізаторській пропозиції за темою «Пристосування для захисту органів зору від ураження лазерним випромінюванням при використанні приладів спостереження та прицілювання». Авторський колектив: підполковник Олександр ЗАЙЦЕВ, підполковник Анатолій ГОРБАТЮК (кафедра вогневої та тактико-спеціальної підготовки), підполковник Андрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ (кафедра транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону);

  • Третє місце – раціоналізаторській пропозиції за темою «Електронна система автоматизованого обліку навчального навантаження викладачів». Авторський колектив: солдат Богдана БІЛЯВЕЦЬ (курсант 444 НГ), підполковник Руслан ХОПТИНСЬКИЙ, старший лейтенант Сергій ТАБЕНСЬКИЙ (кафедра телекомунікаційних та інформаційних систем), підполковник Наталія ЛЕВЧУК (кафедра логістики).

   Участь кафедр у винахідницькій і раціоналізаторській роботі за підсумками конкурсу на кращу раціоналізаторську пропозицію і винахід в академії в 2020 році оцінено комісією з винахідницької та раціоналізаторської роботи наступним чином:

  • Перше місце – науково-педагогічні працівники кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем (начальник кафедри полковник Іван ЧЕСАНОВСЬКИЙ);
  • Друге місце – науково-педагогічні працівники кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону (начальник кафедри полковник Сергій ОСТАШЕВСЬКИЙ);
  • Третє місце – науково-педагогічні працівники кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін (завідувач кафедри працівник Людмила БОРОВИК).