Наукове товариство

Наукове товариство слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

   Наукове товариство слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – Національна академія) є добровільною організацією, яка покликана об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічних працівників, курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії і ставить собі за мету:

 • активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розвиток творчого мислення та навичок дослідницької роботи, сприяння навчанню основ методики наукових досліджень, організації та проведенню наукової роботи;
 • створення у Національній академії системи широкого залучення курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених до участі у наукових програмах, винахідницькій і раціоналізаторській роботі та інших формах науково-дослідної роботи;
 • розширення наукових і творчих контактів із науковими товариствами інших закладів вищої освіти та закладів зі специфічними умовами навчання України;
 • виявлення обдарованих молодих науковців та залучення їх до активної науково-дослідної діяльності.
 • Діяльність наукового товариства тісно пов’язується з освітнім процесом і поєднується із завданнями наукової роботи Національної академії.

   Одними з основних завдань наукового товариства є:

 • сприяння поглибленому вивченню та засвоєнню дисциплін навчального плану, нових форм оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України і воєнного мистецтва, вітчизняної та іноземної техніки, досвіду охорони державного кордону;
 • формування у курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених наукового світогляду, високих військово-ідеологічних якостей;
 • опанування основ методик та навичок самостійних наукових досліджень і розробки військово-наукових тем;
 • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених у вирішенні практичних завдань;
 • розширення теоретичного кругозору та наукової ерудиції майбутнього фахівця;
 • узагальнення передового досвіду командирів та органів управління щодо навчання і виховання особового складу;
 • розвиток винахідницької та раціоналізаторської роботи серед членів наукового товариства, спрямованої на вдосконалення якості навчання, технічних засобів охорони кордону, елементів навчально-матеріальної бази;
 • популяризація наукових і технічних знань, а також проведення військово-патріотичної роботи;
 • підготовка з числа найбільш здібних курсантів, слухачів і студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів.

2020-2021 навчальний рік:

Інформація про загальноакадемічний конкурс на кращу наукову роботу серед членів наукового товариства курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії наукових праць (грудень 2020 року)

   З 07 по 17 грудня 2020 року в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького проведено конкурс на кращу наукову роботу серед членів наукового товариства курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії (далі – конкурс).

   Конкурсні роботи розглядалися за такими напрямами тематики:

 • військовий:
 • наукові праці слухачів, ад’юнктів, докторантів та молодих вчених;
 • наукові праці курсантів;
 • військово-технічний;
 • гуманітарний;
 • правоохоронна діяльність;
 • філологічний;
 • навчальні відеофільми.

   На конкурс було подано 5 наукових праць слухачів і 58 наукових праць курсантів і студентів, 5 навчальних відеофільмів – переможців конкурсу наукових праць на кафедрах Національної академії.

Інформація про ХІІ Всеукраїнський студентсько-курсантський конкурс наукових праць (квітень 2021 року)

   XII Всеукраїнський студентсько-курсантський конкурс наукових праць

   З 06 по 16 квітня 2021 року в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – Національна академія) було проведено XII Всеукраїнський студентсько-курсантський конкурс наукових праць за темою “Забезпечення національної безпеки України очима майбутніх охоронців держави: стан, проблеми, перспективи”. Метою конкурсу є стимулювання курсантів та студентів військових закладів вищої освіти та закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України до наукових досліджень щодо проблемних питань у сфері забезпечення національної безпеки України. У конкурсі взяли участь 9 закладів вищої освіти, з яких надійшло 75 наукових праць за військовою, військово-технічною, юридичною, гуманітарною та філологічною тематикою, а також навчальні відеофільми.

  На конкурс було подано закінчені наукові праці, які мають наукову новизну та представляють теоретичний та практичний інтерес. Роботи з військового і військово-технічного напрямів мають практичну спрямованість щодо боротьби з тероризмом в умовах “гібридної війн” як складової у забезпеченні національної безпеки України, результати цих робіт можуть бути закладені в наочні моделі, що сприяє впровадженню їх у діяльність військ та освітній процес.

   Наукові праці з гуманітарного, філологічного, юридичного напрямів досліджень мають чітку і продуману структуру, послідовне викладення матеріалу, створені на основі вивчення та опрацювання різноманітних джерел.

   Навчальні відеофільми створені з високою якістю і можуть бути застосовані у освітньому процесі.

   Майже усі роботи, що були надіслані на конкурс відповідають вимогам, що пред’являються до оформлення робіт і надіслані на конкурс за рішенням Вчених рад і конкурсних комісій закладів вищої освіти. Результати деяких робіт вже впроваджені в освітній процес закладів освіти про що свідчать акти впровадження, а також оприлюднені на науково-практичних конференціях.

   За результатами конкурсу переможці були нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня.

Місця факультетів і кафедр за підсумками роботи наукового товариства Національної академії у 2020-2021 навчальному році

   Місця серед факультетів і кафедр за підсумками роботи наукового товариства Національної академії у 2020-2021 навчальному році

   За підсумками 2020/2021 навчального року перехідним кубком «За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів і студентів» серед факультетів присуджено факультету забезпечення оперативно-службової діяльності – начальник факультету (декан) полковник Ігор ПОЧЕКАЛІН.

Перехідні кубки “За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених” серед кафедр присуджені:

  за 1 місце – відділенню наукового товариства кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін – начальник кафедри полковник Валентина МІРОШНІЧЕНКО;

  за 2 місце – відділенню наукового товариства кафедри іноземних мов – начальник кафедри полковник Ігор БЛОЩИНСЬКИЙ;

  за 3 місце – відділенню наукового товариства кафедри адміністративної діяльності – начальник кафедри полковник юстиції Андрій МОТА.

 

  (Затверджено наказом ректора Національної академії від

  12 травня 2021 року № 337-ос «Про підсумки роботи

  наукового товариства Національної академії у
2020-2021 навчальному році»)