Підготовка курсантів

Назва

Освітньо-професійна програма

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Безпека державного кордону

1.Українська мова або Українська мова та література

2.Історія України

3.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

Організація діяльності кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби

1.Українська мова або Українська мова та література

2.Історія України

3.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів Державної прикордонної служби

1.Українська мова або Українська мова та література

2.Математика

3.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

"Германські мови та літератури", (переклад включно) перша-англійська

1.Українська мова та література

2.Іноземна мова (англ.,нім.,фр.,іспанська)

3.Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

4.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

1.Українська мова та література

2.Математика

3.Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

4.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

1.Українська мова та література

2.Математика

3.Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

4.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

1.Українська мова або Українська мова та література

2.Історія України

3.Творчий конкурс: оцінка рівня фізичної підготовленості

Графік заходів доконкурсного та конкурсного відбору
01 січня - 01 червня
-оформлення навчальної справи
-попередній етап професійно-психологічного обстеження
-медичний огляд ВЛК
1 липня - 4 липня
Медичний огляд
2 липня - 5 липня
Психологічне обстеження
3 липня - 6 липня
РЕЄСТРАЦІЯ
7 липня - 8 липня
Оцінка рівня фізичної підготовленості
8 липня - 10 липня
Рекомендування до зарахування

      Основним напрямком Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького є підготовка курсантів для подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу в Державній прикордонній службі України. Вступ здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання вступників, з урахуванням середнього балу документу про загальну освіту, рівня їх фізичних здібностей, які пройшли професійно-психологічний відбір відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

      У період з 01.01.2021 до 01.06.2021 вступникам необхідно звернутися в один з підрозділів комплектування ДПСУ, зібрати документи для формування навчальної справи та пройти первинний медичний огляд (з 01.03.2021) в одному зі шпиталів ДПСУ (за направленням, яке вступник отримає у підрозділах комплектування ДПСУ).

Перелік документів для формаування навчальної справи
 1. Заява - Анкета;
 2. Копії 1, 2, 10, 11-ї сторінки паспорта громадянина України або копії з обох боків ID-картки з документом реєстрації місця проживання;
 3. Копії документів на пільги, що встановленні законодавством України (за наявністю);
 4. Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 5. Згода на обробку персональних даних;
 6. Згода батьків (усиновлювачів чи піклувальників) на укладення контракту про проходження військової служби (навчання) курсантами вищого військового закладу ДПСУ(для осіб, яким на час укладання контракту не виповнилось 18 років);
 7. Заява з повідомленням про наявних (відсутніх) близьких осіб, що проходять службу (працюють) у ДПСУ;
 8. Довідка про притягнення  до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або причин, обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України;
 9. Довідка про попередній етап професійно-психологічного обстеження;
 10. Військово-обліковий документ 9 у військовозобов`язаних - копія військового квитка або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення про прописку до призовних дільниць);
 11. Довідка результатів перевірки кандидата для вступу на навчання органами внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби;
 12. Відгук про зарахування на військову службу до Державної прикордонної служби України;
 13. Оригінали медичних документів, що формуються окремим додатком справи:
  • Картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ (визначена додатком 9 наказу Адміністрації ДПСУ від 06.05.2009 року №333, зареєстрованого в МЮ України 26.02.2009 року № 570/16586 (у редакції наказу МВС України від 15.08.2016 року №804), зареєстрованого в МЮ України 26.09.2016 року №1285/29415)
  • Медична довідка про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (форма 122-2/о);
  • Сертифікат "Про проходження профілактичного наркологічного огляду"  (форма 140/о) ;

Перелік документів, які вступник пред`являє особисто в оригіналі під час реєстрації

 1. Документ (один з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують  особу чи її спеціальний статус";
 2. Військово-обліковий документ (у військовозобов`язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 3. Документ про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 4. Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2;
 5. Медична карта амбулаторного хворого (форма МОЗ 025/о) (під час проходження остаточного медичного огляду);
 6. Сертифікат(ти) Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження ЗНО.
Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти

        Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету на основі повної загальної освіти є: зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2 на місця державного замовлення.


      Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, які у 2021 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певних навчальних предметів через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно;
 • громадяни України, які здобули повну загальну освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року. Такі громадяни беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результати зовнішнього незалежного оцінювання.

      Беруть участь у конкурсному відборі у межах квоти-1 на місця державного замовлення діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

       В умовах особливого періоду брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону" також мають право:

 • громадяни України, звільнені зі строкової служби, протягом року після звільнення;
 • студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вступити на навчання та надалі проходити службу за контрактом на посадах офіцерського складу;
 • вступники з-поміж випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу;
 • військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.
 • За результатами вступних іспитів з конкурсних предметів брати участь у конкурсі в межах установлених квот прийому мають право (за їхнім вибором) військовослужбовці військової служби за контрактом.

     Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 "Право" беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в академії(замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу для здобуття ступеня магістра за усіма спеціальностями (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів;
 • особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиному фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливим освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 01 квітня 2021 року;
 • військовослужбовці-контрактники при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25"Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону".

До уваги майбутніх абітурієнтів!

     Психологічне обстеження та медичний огляд військово-лікарськими комісіями – один з етапів доконкурсного відбору вступників до вищих військових навчальних закладів.
Медичний огляд для вступу до Національної академії проводиться у два етапи:

Перелік документів для первинного медичного огляду

Перелік документів для проходження первинного медичного огляду (під час оформлення навчальної справи)

 1. Направлення на медичний огляд (ВЛК);
 2. Посвідчення про приписку до призовної дільниці, або військовий квиток, або службове посвідчення;
 3. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, затверджений ПКМУ ві 06.11.1997 року №1238
 4. Медична довідка про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів ф. №122-2/о;
 5. Довідка з протитуберкульозного диспансеру;
 6. Довідка про результати досліджень на антитіла до ВІЛ методом імуноферментного аналізу;
 7. Довідка зі шкірно-венерологічного диспансеру з аналізом крові на наявність антитіл до збудника сифілісу;
 8. Медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о);
 9. Витяг з медичної карти амбулаторного хворого з переліком перенесених захворювань (у тому числі інфекційних) та даними про профілактичні щеплення, засвідчений печаткою закладу охорони здоров'я;

Результати досліджень:

 1. Загальний аналіз крові та сечі;
 2. Біохімічний аналіз крові (на цукор, білірубін, АЛТ);
 3. серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);
 4. антиген до вірусу гепатиту B (НВsAg);
 5. Антиген до вірусу гепатиту C (ati-HCV);
 6. Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);
 7. Визначення групи крові та резус-належності;
 8. Флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки(не пізніше шестимісячного строку);
 9. ЕКГ (не пізніше місячного строку).

Перелік документів для проходження остаточного медичного огляду (під час конкурсного відбору у Національній академії)

 1. Картка медичного огляду з даними первинного медичного огляду;
 2. Паспорт здоров'я (військовослужбовці);
 3. Медична карта амбулаторного хворого з дня народження (форма МОЗ 025/о) (для кандидатів з-поміж цивільної молоді).

Попередній етап

Первинне психологічне обстеження та медогляд (ЗА НАПРАВЛЕННЯМ ПІДРОЗДІЛІВ КОМПЛЕКТУВАННЯ Держприкордонслужби України) у прикордонних шпиталях (Хмельницький, Харків, Львів, Одеса, Ізмаїл, Київ) під час оформлення навчальної справи;

Основний етап

– остаточне психологічне обстеження та медичний огляд – у Національній академії під час реєстрації.

     Одним із головним критерієм до вступу у НАДПСУ є оцінка фізичної підготовленості, адже прикордонник має бути сильним не тільки духом, але й тілом. Вступнику надається одна спроба на виконання трьох нормативних фізичних вправ, а саме:

 • біг на швидкість 100 м;

 • біг на витривалість 3000м(чоловіки), 1000м(жінки)

 • підтягування(чоловіки), комплексна силова вправа(жінки)

     Оцінювання відбувається за 200 бальною шкалою.
Інструкції до виконання вправ доступні у відеороз`ясненні, а більше детально дізнатися про правила оцінки фізичної підготовленості можна за посиланням:

Перевірка рівня фізичної підготовленості вступників

Чому саме варто навчатисся у нас:
Житло на час навчання
Працевлаштування
Якісне харчування
Речове і медичне забезпечення
Стипендія
Щорічна практика
Графік роботи та контакти приймальної комісії

Протягом року

Робочі дні

09:00-17:00

Субота

Вихідний

Неділя

Вихідний

В період - з дня початку реєстрації електронних кабінетів вступників до дня видання наказу про зарахування

Робочі дні

08:30-17:30

Субота

09:00-15:00

Неділя

09:00-12:00

Контакти приймальної комісії:

(097) 251-51-14 – телефон (Viber, WhatsApp, Telegram);

Поштова скринька vstup_nadpsu@dpsu.gov.ua