ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ БАКАЛАВРІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Ключові слова: система вищої освіти Великої Британії, європейські інтеграційні процеси, професійна підготовка бакалаврів міжнародних відносин

Анотація

У статті розглянуто особливості інтеграційних процесів європейської вищої освіти та їх вплив на професійну підготовку бакалаврів міжнародних відносин у Великій Британії. Наукова рефлексія документальних і літературних джерел, результатів практичного досвіду професійної підготовки бакалаврів міжнародних відносин у ЗВО України дозволили виокремити суперечності їх підготовки. У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу освітня модель професійної підготовки фахівців-міжнародників бакалаврського рівня, яка існує у Великій Британії. Відповідно до особливостей інтеграційних процесів, визначеної мети і завдань європейської вищої освіти, сформульовано ключові питання підготовки майбутніх бакалаврів-міжнародників у Великій Британії. Проаналізовано основні нормативно-правові документи, що регулюють діяльність університетів, які здійснюють підготовку майбутніх бакалаврів-міжнародників у Великій Британії. Зафіксовано зміни в соціальній характеристиці студентства; орієнтації діяльності університетів Великої Британії на потреби та інтереси споживачів освітніх послуг; посиленні професіоналізації підготовки бакалаврів міжнародних відносин на основі трансформації змісту та залучення до його розроблення фахівців-професіоналів; активному впровадженні наукового доробку та педагогічних інновацій у навчальний процес; реалізації елементів європейської моделі підготовки міжнародників; сприянні розвиткові досліджень у галузі політики і міжнародних відносин; розробленні уніфікованих професійних стандартів діяльності міжнародників; посиленні активної співпраці з європейськими асоціаціями і спілками; організації перекладацької практики за кордоном та укладанні договорів про працевлаштування; підвищенні мобільності студентів; проведенні наукових конференцій і семінарів. Висвітлено основні напрями освітньої політики та нормативно інтеграційні документи вищої освіти Великої Британії.

Біографія автора

Маргарита ДЗЮБА, Хмельницький національний університет

старший викладач

Посилання

Anderman G., Rogers M. Translator training between academia and profession: a European perspective. Developing translation competence / C. Schäffner, B. Adab (eds.). Amsterdam ; Philadelphia : John Ben-jamins Publishing Company, 2000. Р. 63–73.

Barblan A. The Sorbonne Declaration – Follow-Up and Implications: A Personal View. Geneva : AEU/CRE, 1999.

Department for Education. (2020). URL: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education

Learning through life: life through learning. The lifelong learning strategy for Scotland. URL: http://www.scotland.gov.uk/library5/lifelong/llsm-00.asp cited 2005.

National council for Science and Universities (2019). URL: www2.ncsu.edu

Politics and international relations. The Quality Assurance Agency for Higher Education. (2019). URL: http://www.qaa.ac.uk/Pages/default.aspx

Qualifications in Great Britain. The framework for higher education qualifications in England, Wales and Northen Irland Report November 2008. URL: http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/fheq/selfcertification.pdf

The Bologna Berlin-Bologna-Web-Page Declaration of 19 June 1999. URL: http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf

UK Quality Code for Higher Education. URL: https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/qualifications-frameworks.pdf

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
ДЗЮБАМ. (2021). ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ БАКАЛАВРІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 51-62. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.781
Розділ
Статті