ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

  • Андрій БАЛЕНДР Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4610-2830
Ключові слова: прикордонники, боротьба з торгівлею людьми, професійна підготовка, іноземна мова

Анотація

У статті розглянуто особливості застосування ігрових методів навчання під час вивчення тематики протидії торгівлі людьми на заняттях з іноземної мови в закладах освіти Державної прикордонної служби України. З’ясовано, що нині протидія торгівлі людьми може відбуватись як у межах країни, так і за її кордонами, відповідно, прикордонний контроль відіграє важливу роль та уможливлює втручання у процес запобігання торгівлі людьми та боротьби з цим явищем. Країни-члени Європейського Союзу (ЄС) вирішили запровадити відповідні механізми з метою попередньої ідентифікації, надання допомоги й підтримки жертвам торгівлі людьми і тому сьогодні спільна підготовка персоналу різних країн ЄС охоплює різноманітні навчальні курси за цією тематикою. Водночас спільні операції, спільне патрулювання та робота в пунктах пропуску на зовнішніх кордонах ЄС відбувається англійською мовою, що передбачає й організацію спільної професійної підготовки європейських прикордонників цією ж мовою. Важливе місце у підготовці прикордонників до вирішення питань, які виникають під час виконання службових обов’язків у підрозділах охорони кордону займають рольові, моделюючі ігри, навчання на основі сценаріїв, змодельовані ситуації, постановки. Під час планування і проведення співбесіди з жертвами торгівлі людьми ефективним є використання моделі семи кроків, запропонованої в межах спільної підготовки персоналу європейських прикордонних відомств до боротьби з торгівлею людьми під егідою агенції FRONTEX. Ця модель дозволяє прикордонникам послідовно й ефективно проводити співбесіду з жертвами торгівлі людьми. Автором було узагальнено досвід організації спільної підготовки прикордонників в країнах ЄС з питань торгівлі людьми з метою подальшого проведення педагогічно-компаративних досліджень та адаптації набутого досвіду в систему професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України.

Біографія автора

Андрій БАЛЕНДР, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Anti-trafficking training for border guards (trainer’s manual) / FRONTEX. 2012. 130 р.

Діденко O., Андрощук O., Маслій M., Балендр A., Білявець С. (2020). Використання електронних освітніх ресурсів у підготовці майбутніх офіцерів прикордонних підрозділів. Information Technologies and Learning Tools, 80(6). C. 39–57.

Soroka O., Kalaur S., & Balendr A. (2019). Diagnostics of Leadership Qualities of Specialists of “Man–Man” Type of Professions in Military and Civil Higher Education Institutions: Psychological and Pedagogical Approach. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4Sup1). P. 264–277.

Common Core Curriculum for Border and Coast Guard Basic training in the European Union. Produced by FRONTEX Agency in cooperation with EU Member States and Fundamental rights organisations. Warsaw : Rondo ONZ 1, 2017. 378 р.

Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding. FRONTEX. Warsaw : Rondo ONZ 1, 2013. Vol. 1. 173 p.

Балендр А. Професійна підготовка фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу: теорія і практика : монографія. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2020. 504 с.

Методичні рекомендації щодо проведення інформаційної кампанії до всесвітнього дня протидії торгівлі людьми в закладах освіти URL: https://globyne-osvita.gov.ua/protidiya-torgivli-ljudmi-16-28-46-20-02-2020/

Посібник МОМ з питань надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Київ : Тютюкін, 2009. С. 308–327.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

FRONTEX. (2012). Anti-trafficking training for border guards (trainer’s manual). 130 р. [in English]

Didenko O., Androschuk O., Maslii M., BalendrA., Biliavets S. (2020). Vykorystannya elektronnykh osvitnikh resursiv u pidhotovtsi maybutnikh ofitseriv prykordonnykh pidrozdiliv [Using electronic educational resources in the training of future officers of border guard units]. Information Technologies and Learning Tools, 80(6). Р. 39–57. [in Ukrainian]

SorokaO., Kalaur S. & Balendr A. (2019). Diagnostics of Leadership Qualities of Specialists of “Man–Man” Type of Professions in Military and Civil Higher Education Institutions: Psychological and Pedagogical Approach. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4Sup1). Р. 264–277. [in English]

Common Core Curriculum for Border and Coast Guard Basic training in the European Union. Produced by FRONTEX Agency in cooperation with EU Member States and Fundamental rights organisations. Warsaw : Rondo ONZ 1, 2017. 378 р. [in English]

Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding. FRONTEX. Warsaw : Rondo ONZ 1, 2013. Vol. 1. 173 p. [in English]

Balendr А. (2020). Profesiyna pidhotovka prykordonnykiv u krayinakh Yevropeys’koho Soyuzu: teoriya i praktyka: monohrafiya. [Professional training of border guards in the countries of the European Union: theory and practice : monograph]. Khmelnytskyi : Publ. House NADPSU. 504 p. [in Ukrainian]

Metodychni rekomendatsiyi shchodo provedennya informatsiynoyi kampaniyi do vsesvitn’oho dnya protydiyi torhivli lyud’my v zakladakh osvity. [Methodical recommendations for conducting an information campaign for the World Anti-Trafficking Day in educational institutions]. URL : https://globyne-osvita.gov.ua/protidiya-torgivli-ljudmi-16-28-46-20-02-2020/ [in Ukrainian]

Posibnyk MOM z pytan’ bezposeredn’oyi dopomohy zhertvam torhivli lyud’my [IOM Handbook on Direct Assistance to Victims of Trafficking], Кyiv : Tiutiukin, 2009. p. 308–327. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
БАЛЕНДРА. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 5-16. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.778
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають